Congressen organiseren

Jaarlijks organiseert het nieuwe Te Gek!? minstens 1 congres, al dan niet samen met andere partners.

  • Het GGZ-congres verzamelt om de twee jaar tussen de 600 en 800 professionelen en ervaringsdeskundigen met een wetenschappelijke kijk.
  • De Hersteldagen vinden in het andere jaar plaats. Hier wordt door ervaringsdeskundigen en professionelen vooral ingezet op uitwisseling van vernieuwende methodieken.
  • Daarnaast zijn er af en toe bijkomende congresinitiatieven waarin internationale sprekers een plaats krijgen.
Terug