Leidraden VAD

Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen of gokken?

Een alcohol- en drugbeleid in beschut wonen
 

Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen of gokken?

Heel wat mensen kampen met middelengebruik, gamen of gokken. Als hulpverlener wil je je cliënt motiveren om met deze problemen aan de slag te gaan. Zo kan hij of zij de impact ervan zoveel mogelijk beperken, en het gebruik of gedrag verminderen of volledig stoppen.

Wanneer je als hulpverlener dat gesprek wil aangaan, bots je dikwijls op heel wat vragen. Hoe maak ik het gebruik bespreekbaar? Hoe zorgwekkend is het? Wil de cliënt wel iets aan zijn gebruik veranderen? Hoe kan ik een verschil maken?

VAD ontwikkelde een leidraad met methodieken. Met deze tips en tools kunnen hulpverleners in het welzijnswerk (CAW, OCMW …) en de geestelijke gezondheidszorg (beschut wonen, CGG, eerstelijnspsychologen, mobiele teams, PAAZ …) het gesprek aangaan met volwassenen over verslaving. Je vindt er tal van gespreksmethodieken, zowel om het middelengebruik, gamen of gokken bespreekbaar te maken en in te schatten, als om motivatie te versterken en verandering te ondersteunen.
 

Een alcohol- en drugbeleid in beschut wonen

Bewoners die alcohol of illegale drugs gebruiken stellen diensten voor beschut wonen en hun begeleiders voor heel wat uitdagingen. Velen gaan dan ook op zoek naar expertise omtrent middelenproblematiek en naar een gemeenschappelijke visie en aanpak om hiermee om te gaan.

Om diensten voor beschut wonen daarbij te ondersteunen werkte VAD een leidraad uit om een alcohol- en drugbeleid uit te werken. Een alcohol- en drugbeleid is een gemeenschappelijk kader waarin de dienst vastlegt hoe er wordt omgegaan met bewoners en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van hulpverlening. De leidraad beschrijft de verschillende stappen, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie tot en met de invoering en evaluatie van het beleid.

Download hier de leidraad 'Een alcohol- en drugbeleid in beschut wonen'.
 

Check ook onze campagnewebsite Roes(t) over drank-, drug- en gokproblemen.

 

Terug