Online hulpverlening

Wat betekent online hulpverlening eigenlijk?

De Nederlandse Stichting E-hulp formuleerde volgende definitie van online hulpverlening (E-hulp, 2007):

het bieden van informatie, advies of ondersteuning via internet op het gebied van zorg, welzijn of educatie in de vorm van preventie, behandeling of (na)zorg en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, het verbeteren van de toegankelijkheid van de hulp en van de toeleiding naar face-to-face hulp.

Online hulp kan verschillende vormen van dienstverlening omvatten die in intensiteit variëren.

Daarbij kan het gaan om het gewone verstrekken van informatie tot volledig uitgebouwde cursussen die al dan niet begeleid worden door therapeuten of hulpverleners (blended care), en alles wat ertussen ligt.

Enkele hulpverleners in zorg en welzijn gebruiken online tools ter ondersteuning bij de begeleiding van hun cliënten.

Als cliënt kan je ook zelf aan jouw hulpverlener vragen of er online mogelijkheden zijn om zelf aan je herstel te werken.

De laatste maanden werd bv. sterk ingezet op contacten via beeldbelapplicaties, maar ook andere tools worden vaak gebruikt zoals online dagboeken, zelftests, oefeningen ...

De Geestelijke Gezondheidszorg staat hier voor enkele uitdagingen, o.a.:

Therapeuten, praktijken of organisaties weten vaak niet hoe ze online hulpverlening in hun begeleiding kunnen implementeren. De toepassingen zijn weinig bekend, er is geen beleid rond integratie van online tools, er is een vraag rond privacy, de hardware is niet up to date, presumptie van bijkomend werk …

Cliënten weten vaak niet welk tool ze kunnen gebruiken of vertrouwen, beginnen met een tool maar haken ook snel weer af, zijn niet ongestoord aan hun computer of hebben zelf geen computer ter beschikking.

Kortom, online hulpverlening is een interessante methodiek die kan bijdragen tot een krachtgerichte en toegankelijke zorg. Daarnaast geeft het cliënten ook de mogelijkheid om zelf aan hun herstel te werken.

Wat doet Te Gek!? rond online hulpverlening

We houden de vinger aan de pols door het opvolgen van ontwikkelingen omtrent online hulpverlening. Dit doen we o.a. via samenwerkingen met de CGG maar ook door samen te werken met enkele partners zoals Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen.
Samen met deze partners beheren we de website onlinehulp-vlaanderen.be. Op deze website kunnen therapeuten en cliënten terecht voor tips en nieuws over online hulp(verlening).

Daarnaast zijn we ook mede-initiator van de ontwikkeling van de Appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid. Deze website biedt een (groeiend) overzicht van zinvolle en kwalitatieve apps en websites voor welzijn, geestelijke gezondheid en herstel en is bruikbaar voor zowel hulpverleners als burgers en cliënten.

Nog vragen rond het thema online hulpverlening?

Mail naar [email protected] 

Terug