Geschiedenis

For of what account are Truth and Love when Life itself has ceased to seem desirable?

'• Clifford Whittingham Beers, 1908

 

1908

Clifford Wittingham Beers is de eerste patiënt die de manier waarop hij voor zijn depressie behandeld werd, aan de kaak stelt  met het boek 'A Mind that found itself’. Een jaar later zet hij zijn woorden om in daden met de opstart van het "National Committee for Mental Hygiene”. Het vermaatschappelijken van de zorg kent zijn eerste kiemen in de VS. Een vijftiental jaar later wordt ook in België schoorvoetend werk gemaakt van de aandacht voor geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

1923

De Belgische Bond voor Geesteshygiëne wordt opgericht. Deze organisatie ijvert bij de Belgische overheid voor meer ambulante zorg, wat in 1953 leidt tot de oprichting van de Dispensaria voor Geesteshygiëne, de eerste erkende ambulante zorg.

1977

Door de eerste staatshervorming groeide uit de Belgische Bond voor Geesteshygiëne in Vlaanderen de Nationale Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg, die zich later ontpopte tot Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.

1986

De Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) ontstaat door de verzelfstandiging van de federatieve werking voor de CGG binnen de Nationale Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. Vanuit de baseline "FDGG versterkt en behartigt" bevordert ze de uitbouw van de ambulante geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

1988

Vanuit een verder doorgedreven democratisering van de zorg ontstaat in Gent de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG). Het wordt de eerste organisatie in België die opkomt voor de patiëntenrechten door patiënten en hun familieleden in de raad van bestuur te laten zetelen. Ook met het introduceren van een ombudsfunctie voor geestelijke gezondheid zetten ze een mijlpaal op weg naar kwalitatieve  zorg. De VVGG lanceert datzelfde jaar meteen ook het tijdschrift Psyche.

1990

In de negentiger jaren van de vorige eeuw introduceert de VVGG het begrip rehabilitatie: de psychiatrische patiënt als burger.  Ook in deze periode start het Hoe-Anders-is-Anders-project, waarbij jongeren in contact kwamen met psychisch kwetsbare personen, om hen een meer genuanceerd beeld te geven over personen met psychische problemen.

2001

Tijdens het  jaar van de geestelijke gezondheid wordt niet alleen de zorg zelf een spiegel voorgehouden maar ook de manier hoe we als maatschappij met mentaal lijden omgaan te veranderen. De campagne “Geestelijke gezondheid, spreek erover” breekt een lans om over mentaal lijden met elkaar te praten.

2002

Een samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en de VVGG leidt tot het eerste GGZ-congres.

2004

Vanuit een plaatselijke werking beeldvorming geestelijke gezondheid met concerten en tentoonstellingen in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael te Diest ziet in 2004 het project Te Gek!? het levenslicht. Te Gek!? maakt geestelijke gezondheid breed bespreekbaar in Vlaanderen met middelen als muziek, theater, literatuur, sport, tentoonstellingen, krantenbijlages, televisiedocumentaires ... Kristien Hemmerechts is gedurende 10 jaar meter van Te Gek!? Later gaan ook Guy Swinnen en Sella Sue in haar voetsporen treden.

2006

Naast de brede publiekscampagnes trekt Te Gek!? vanaf 2006 naar scholen met o.a muziektheatertournee‘s voor jongeren. Later volgt de Te Gek!? infomobiel voor scholen.

2009

In een steeds diverser wordende maatschappij rijzen alsmaar meer vragen over de bestaande geestelijke gezondheidszorg. Hoe kan deze een antwoord bieden op vragen van mensen met een migratieachtergrond of behorende tot een etnisch culturele minderheid (MEM)? Geïnspireerd door het pionierswerk van psycholoog-antropoloog Antoine Gailly gaan er in de regio’s Brussel, Antwerpen en Gent netwerken cultuursensitieve zorg van start.

2011

De Buddywerkingen kenden vanuit FDGG reeds verspreiding in Vlaanderen en krijgen de overkoepelende naam 'Buddywerking Vlaanderen' met volledige dekking in heel Vlaanderen en Brussel. Vanuit de VVGG wordt het herstelbegrip geïntroduceerd wat later zal leiden tot het Vlaams Herstelplatform met onder andere de opleiding ervaringswerk en kwartiermaken.

2014

In de schoot van FDGG wordt Mentalis opgericht. Met de baseline “Mentalis ondersteunt en verbindt’ wil Mentalis innoveren in zorg door een open competentieplatform rond preventieve en ambulante geestelijke gezondheid in Vlaanderen te organiseren. Vanuit deze organisatie worden de HerstelAcademies verspreid.

2015

Vanuit de baseline “Spreek erover” geven meer en meer muzikanten en kunstenaars gezicht aan de organisatie in allerlei co-creatieve projecten.

2019

Vele jaarcampagnes en een verzamelbox van Te Gek!?, 124 uitgaves van Psyche en een tiental congressen verder worden de krachten gebundeld in het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. De nieuwe organisatie staat garant voor innovatieve projecten en een groeiende interesse bij zorggebruikers, hulpverleners en het bredere publiek.

2021

Na twee jaar van samenwerken en samen creëren onder één dak wordt de keuze gemaakt om samen verder te gaan onder de naam Te Gek!?.  Met de baseline “maakt van het hoofd een zaak” willen we door te versterken, verbinden en vernieuwen vanuit de rijke geschiedenis de toekomst aanpakken. Meer dan honderd jaar nadat Clifford Wittingham Beers zijn ideeën neerpende gaat deze organisatie meer dan ooit in co-creatie met zorggebruikers, familie en  gemeenschap om van geestelijke gezondheid in Vlaanderen een hoofd-zaak te maken.

Terug