Te Gek!? maakt psychische problemen bespreekbaar.

arrow-down

Benieuwd naar wat we allemaal doen?

Bekijk onze projecten! ›

Wie zijn we?

Eigenlijk is het té gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl ongeveer één op vier personen in België ermee te maken krijgt. Dat is onrustwekkend veel. Het overkomt niet alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, kennissen... En toch wordt er nog steeds met mondjesmaat over gepraat.


Die schroom is het gevolg van hardnekkige vooroordelen, stigmatisering, schaamte en een gebrek aan kennis. Helaas weerhoudt ze mensen er vaak van om over hun problemen te praten of tijdig hulp te zoeken, met alle gevolgen van dien.


Het project Te Gek!? wil die drempel slopen. Het tracht geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. Te Gek!? zet hiervoor al jaren grootschalige campagnes op om de beeldvorming rond geestelijke gezondheid in Vlaanderen juister af te stellen. Guy Swinnen en Selah Sue zijn peter en meter van Te Gek!?.

 


Het project is inmiddels uitgegroeid tot een begrip, niet alleen in de sector van de gezondheidszorg, maar ook op maatschappelijk vlak. De lijst met bekende personen die hun medewerking verleenden aan één of meerdere Te Gek !? initiatieven, is even lang als indrukwekkend.


Met campagnes in het ruime kader van geestelijke gezondheid probeert Te Gek!? de brede Belgische bevolking te sensibiliseren. Dat gebeurt door middel van een zo groot mogelijke diversiteit aan kanalen en middelen. Zo maakt Te Gek!? geestelijke gezondheid bespreekbaar via muziek (bv cd’s en campagnesongs) en woord (bv dossiers Geestelijke Gezondheid bij de krant De Standaard).

 

Verder zet het diverse muziektheater- en literaire tournees op, zowel in de cultuurcentra van Vlaanderen, als in organisaties binnen de sector Welzijn en Geestelijke Gezondheid. Het ontwikkelt schoolproducties, novellen en non-fictiepublicaties, televisiereportages en –documentaires en toert met een infomobiel langs Vlaamse scholen. In het verleden reed Te Gek!? al een aantal keer zijn eigen Tour de France, waarbij telkens aandacht gevraagd werd voor een specifiek thema, o.a. jongdementie, psychische kwetsbaarheid bij jongeren en preventie van zelfdoding . Te Gek!? lanceerde ook verschillende eenmalige projecten, waaronder een Te Gek!? Karavaan in elke Vlaamse provincie, een zesdelige Canvas-documentairereeks, een Radio 1 Te Gek!? sessie en de Te Gek!? soep van Jeroen Meus.

 

Te Gek!? is werkzaam binnen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid.

 Meer over Te Gek!?

De geschiedenis van Te Gek!? ›   Te Gek!? projecten ›