Te Gek!? maakt psychische problemen bespreekbaar.

arrow-down

Benieuwd naar wat we allemaal doen?

Bekijk onze projecten! ›

Wie zijn we?

Eigenlijk is het té gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl ongeveer één op vier personen in België ermee te maken krijgt. Dat is onrustwekkend veel. Het overkomt niet alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, kennissen... En toch wordt er nog steeds met mondjesmaat over gepraat.


Die schroom is het gevolg van hardnekkige vooroordelen, stigmatisering, schaamte en een gebrek aan kennis. Helaas weerhoudt ze mensen er vaak van om over hun problemen te praten of tijdig hulp te zoeken, met alle gevolgen van dien.


Het project Te Gek!? wil die drempel slopen. Het tracht geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. Te Gek!? zet hiervoor al jaren grootschalige beeldvormingsprojecten geestelijke gezondheid op in Vlaanderen. Guy Swinnen en Selah Sue zijn peter en meter van Te Gek!?. 


Het project is inmiddels uitgegroeid tot een begrip, niet alleen in de gezondheidszorgsector maar ook op maatschappelijk vlak. De lijst met bekende personen die hun medewerking verleenden aan één of meerdere Te Gek !? initiatieven, is even lang als indrukwekkend. 


Te Gek!? bracht reeds zeven cd’s uit en acht dossiers Geestelijke Gezondheid bij de krant De Standaard. Verder zette het diverse muziektheater- en literaire tournees op, zowel in de cultuurcentra van Vlaanderen, als in de sector Welzijn en Geestelijke Gezondheid. Het ontwikkelde schoolproducties, novelles en non-fictie, televisiereportages en –documentaires en toerde met een infomobiel langsheen de Vlaamse scholen. Bovendien reed Te Gek!? vijfmaal zijn eigen Tour de France, waarbij telkens aandacht gevraagd werd voor een specifiek thema.  Te Gek!? zette verschillende eenmalige projecten op touw, waaronder een Te Gek!? Karavaan in elke Vlaamse provincie,  een zesdelige Canvas-documentairereeks, een Radio 1 Te Gek!? sessie en de Te Gek!? soep van Jeroen Meus.De voorbije 2 jaar werden jaarcampagnes rond een specifiek thema opgezet, met name ‘jongeren’ en ‘psychose’.
Te Gek!? werkt samen met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid in de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. 
 Meer over Te Gek!?

De geschiedenis van Te Gek!? ›   Te Gek!? projecten ›