• Nieuws
  • Terugbetaling bij de psycholoog

Terugbetaling bij de psycholoog

Onze mentale gezondheid heeft een belangrijke invloed op onze levenskwaliteit. Uit cijfers blijkt dat één op drie Belgen ooit geconfronteerd wordt met psychische problemen en dat dit cijfer nog steeds stijgt. Betaalbare en toegankelijke psychologische zorg is daarom meer dan ooit erg belangrijk.

In België kost een bezoek aan een psycholoog gemiddeld 55 à 65 euro. Voor heel wat mensen is dit veel te duur, waardoor zij niet de gepaste hulp kunnen krijgen. Ons land leverde de laatste jaren enkele concrete inspanningen om de geestelijke gezondheidszorg voor meer mensen betaalbaar te maken.
Wat het resultaat van die inspanningen is, leggen we in dit artikel uit.

Waarom is er een prijsverschil tussen een bezoek aan mijn huisarts en een bezoek aan mijn psycholoog?

Elke Belg moet een ziekteverzekering hebben. Een verplichte ziekteverzekering hoort bij wat we onze ‘sociale zekerheid’ noemen. De verzekering zorgt ervoor dat een groot deel van je ziektekosten (bv. bij een bezoek aan de huisarts) aan jou terugbetaald wordt. Deze terugbetaling verloopt via de mutualiteit waarbij je aangesloten bent (een ander woord voor mutualiteit is ziekenfonds).

Voor een bezoek aan een psycholoog of orthopedagoog was er in deze ziekteverzekering niet automatisch een terugbetaling voorzien. Sinds 2022 is de situatie enigszins gewijzigd. Ons land maakte geld vrij om de psychologische zorg te versterken en betaalbaarder te maken. De afspraken hierover werden vastgelegd in een nieuwe ‘conventie voor de financiering van psychologische functies’. Deze overeenkomst voorziet voor bepaalde vormen van psychologische zorg nu ook een systeem van terugbetaling.  

Twee soorten terugbetaling voor psychologische zorg

  • 1. Terugbetaling via het ziekenfonds

Zowat alle ziekenfondsen bieden intussen een terugbetaling voor psychische zorg. Hoeveel geld en hoeveel sessies je terugbetaald krijgt, hangt af van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. De ziekenfondsen bepalen dus zelf wat en hoeveel ze voor psychologische zorgverlening terugbetalen. Bij sommige ziekenfondsen kan je jaarlijks voor een aantal psychotherapiesessies terugbetaling krijgen; anderen betalen hun leden eenmalig een aantal sessies terug. Dit varieert van 5 tot 24 sessies.

Let op: Je checkt best ook even bij je psycholoog of je recht hebt op terugbetaling. Als je psycholoog niet verbonden is aan een ziekenfonds, dan heb je ook geen recht op terugbetaling.

Hier vind je een overzicht van de tegemoetkomingen van ziekenfondsen: voor kinderen & jongeren en voor volwassenen. (update januari 2024)
  • 2. Terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering

Met de nieuwe conventie is er nu ook een terugbetaling via de ziekteverzekering. De conventie werd in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen de stap naar psychologische hulp zouden uitstellen, waardoor hun klachten erger zouden worden. De terugbetaling is daarom voorzien voor personen met lichte tot matig ernstige klachten.

Let op: Deze terugbetaling geldt enkel bij psychologen die de conventie ondertekenden en zich dus akkoord verklaarden met de nieuwe manier van terugbetaling. Wie deze overeenkomst mee ondertekende, noemt men een geconventioneerde hulpverlener en die maakt deel uit van een netwerk.

In tegenstelling tot de terugbetaling vanuit de mutualiteiten is deze terugbetaling voor iedereen gelijk geregeld. Kom je in aanmerking voor terugbetaling, dan betaal je 11 euro per individuele sessie bij een geconventioneerde hulpverlener. Voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming worden de kosten beperkt tot 4 euro per individuele sessie. Voor een groepssessie betaal je 2,5 euro.

Heb je lichte of matige mentale klachten en kan je met een beperkt aantal sessies je psychische welzijn behouden of verbeteren, dan kom je in aanmerking voor terugbetaling.

De eerste sessie, waarin je hulpvraag bekeken wordt, is gratis. Afhankelijk van je vraag en je leeftijd zal er samen met jou gekeken worden welke hulp nodig is en zullen een aantal sessies terugbetaald worden.

Waar kan ik een geconventioneerde psycholoog vinden?

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Brussel


Bronnen

 

Terug