• Nieuws
 • Psyche bouwt aan een sterker geestelijk gezond Vlaanderen

Psyche bouwt aan een sterker geestelijk gezond Vlaanderen

Op 31 maart 2022 bundelen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid de krachten in de nieuwe vzw Psyche. 
Ons doel? Bouwen aan een sterker geestelijk gezond Vlaanderen. 

Donderdag 31 maart 2022 om veertien uur werd vzw Psyche boven het doopvont gehouden en de akte neergelegd bij de notaris. Dit is meteen de start van een stevig en vernieuwd engagement in de wereld van de geestelijke gezondheid, dat gericht is op verbinding.

De nieuwe vzw bundelt de sterktes van twee organisaties die al jaren succesvol initiatieven ter bevordering van herstelgerichte zorg en mentale gezondheid ondersteunen. Met de publiekscampagnes van Te Gek!? pakt Psyche op een inspirerende manier de stigma’s over psychisch lijden aan. De onafhankelijke ombudspersonen waken over de correcte toepassing van de patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg. De procesbegeleiders versterken het overleg en de samenwerking binnen de sector. Het team methodiek en praktijk brengt nieuwe methodieken binnen in de samenleving en in de geestelijke gezondheidszorg. En de medewerkers van Tandem leiden gedetineerden met een geestelijke gezondheidsproblematiek toe naar gepaste hulpverlening na detentie.

Vzw Psyche staat voor ruim 80 medewerkers die met grote betrokkenheid en veel enthousiasme de handen in elkaar slaan. En dit ondersteund door een sterk team van bestuurders:

 • Voorzitter: Frieda Matthys (psychiater, professor psychiatrie VUB)
 • Ondervoorzitter: Jan Delvaux (ervaringsdeskundige, UilenSpiegel)
 • Penningmeester: Dirk Vandevelde (directeur vzw De Kiem)
 • Secretaris: Els Draeck (ervaringsdeskundige, Vlaams Patiëntenplatform)
 • Filip Deboutte (directeur Kliniek St Jozef - Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie)
 • Jo Gommers (directeur KOHESI)
 • Gert Peeters (Operationeel directeur UPC KU Leuven)
 • Marleen Van Staey (familie-ervaringsdeskundige en familievertegenwoordiger Similes)
 • Stefaan Baeten (directeur PC Sint-Hiëronymus)
 • Dirk Broos (directeur Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel), tijdelijk vervangen door Hugo Pieterman
 • Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro)
 • Koen De meester (directeur Sint-Annendael Grauwezusters vzw)
 • Jan Hautekiet (muzikant, producer, schrijver, bestuurder Het Ventiel)
 • Linda Lemmens (advocaat ConSenso)
 • Katleen Peleman (directeur VAD)

Samen zijn we klaar voor een nieuwe toekomst.

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met de algemeen directeur van vzw Psyche, Didier Martens, [email protected], 0477/45.00.07

(foto - van links naar rechts: Jan Delvaux, Gudrun Callewaert, Filip Deboutte en Dirk Vandevelde)

Terug