• Nieuws
  • Online groepsgesprekken in Gent, Brugge, Leuven en Aalst: iets voor u?

Online groepsgesprekken in Gent, Brugge, Leuven en Aalst: iets voor u?

 

 


Hebt ook u nood aan openheid over de kwetsbaarheid die in elk van ons vandaag heel sterk aanwezig is? Doe dan mee aan online wijkgerichte groepsgesprekken. Samen over je kwetsbaarheid praten zorgt voor geborgenheid.  

 

We noemen de gespreksgroepen 'multilogem'. Veelstemmigheid die als doel heeft om gemeenschap te creëren, vandaar de 'gem' in het woord. Het hoofdonderwerp is kwetsbaarheid en hoe daar mee om te gaan. De online groepsgesprekken zijn een schoolvoorbeeld van kwartiermaken. De term kwartiermaken staat voor het creëren van gastvrije ontmoetingsplaatsen voor mensen die zich uitgesloten voelen. Die ontmoeting wordt georganiseerd door mensen te laten samenwerken of hen samen te brengen om met elkaar te spreken. 

De wijk is het vertrekpunt van kwartiermaken. We organiseren gespreksgroepen waarbij mensen met psychische kwetsbaarheid, hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners met elkaar praten op basis van gelijkwaardigheid. De deelnemers vertrekken elk vanuit de eigen ervaring en niet vanuit hun deskundigheid. Die perspectiefwissels zorgen ervoor dat ook vooroordelen bespreekbaar worden gesteld. Bovenal zijn het bijeenkomsten met diepmenselijke verhalen. 

De creatie van een netwerk van hulpverleners en buurtbewoners brengt gezondheid en welzijn dichter bij elkaar. Een kleinschalig netwerk zorgt ervoor dat iemand met psychische kwetsbaarheid naargelang de nood kan schakelen tussen mantelzorgers, buurtbewoners en hulpverleners, maar ook dat hulpverleners zeer nabij kunnen zijn voor deze mantelzorgers en vrijwilligers'¦ kortom dat er presentie wordt voorzien voor iedereen die iets wil betekenen voor anderen. Op deze manier kunnen we af van het doorverwijzen van mensen.

 

'Wat eerst bedreigend leek, gaf uiteindelijk meer rust en ruimte om naar elkaar te luisteren."

We hebben al een online multilogem achter de rug met veelbelovende resultaten. Eén van de deelnemers verwoordde zijn ervaring als volgt: 'Wat eerst bedreigend leek, gaf uiteindelijk meer rust en ruimte om naar elkaar te luisteren en om bedachtzaam eigen ervaringen te delen. Een verbondenheid die ik niet had verwacht.'

Ondertussen staan er een paar nieuwe gespreksgroepen op de planning. De multilogem in Ledeberg (Gent) zal een tweewekelijkse open groep zijn waaraan mensen die in Ledeberg werken en/of wonen deelnemen.  We plannen ook een groep voor Sint-Pieters (Brugge), een groep voor Sint-Anne (Aalst) en een groep voor Leuven. De groepen bestaan maximum uit een 20-tal mensen.

Woont en/of werkt u op één van die plaatsen of in de omgeving ervan en wilt u graag mee praten? Hebt u zelf ook voorstellen voor een multilogem in uw omgeving en kent u anderen die willen mee praten, stuur een berichtje naar [email protected].

 

Peter Dierinck en Elke Haerick

 

Peter is klinisch psycholoog in Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Hij is vooral werkzaam rond herstel, kwartiermaken en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Peter schreef in 2017 het boek 'Hoop verlenen' (Witsand).

Terug