• Nieuws
  • Innovatief project verleent psychologische ondersteuning via DeZorgSamen.be

Innovatief project verleent psychologische ondersteuning via DeZorgSamen.be

De druk op de zorgsector blijft hoog. De afgelopen maanden boden geen ruimte om op adem te komen. Dat blijkt uit de resultaten van de laatste POWER TO CARE enquête die peilt naar het mentaal bevinden van zorg– en welzijnspersoneel tijdens de COVID-19-pandemie in België. De stressniveaus worden permanent chronisch wat het risico op langdurige uitval sterk verhoogt. Via de online zorgscreener, brengt De ZorgSamen, in een sterk partnerschap, daarom psychologische ondersteuning binnen handbereik.

De meeste recente bevraging vond plaats in maart, waaraan 1.678 Vlamingen deelnamen aan de POWER TO CARE enquête. Uit de resultaten blijkt dat de afgelopen maanden geen ruimte boden om op adem te komen. De stressniveaus worden permanent chronisch wat het risico op langdurige uitval sterk verhoogt. Via de online zorgscreener, brengt De ZorgSamen, in een sterk partnerschap, daarom psychologische ondersteuning binnen handbereik.

De zorgscreener op www.dezorgsamen.be geeft je een signaal wanneer het nuttig kan zijn om een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener. De zorgscreener is een korte vragenlijst die peilt naar de gedachten en gevoelens van zorgverleners en welzijnswerkers. Deze screent of er al dan niet nood is aan psychologische ondersteuning of een gesprek met een andere zorgprofessional. De afname duurt slechts enkele minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt. De screener geeft niet alleen melding bij duidelijke signalen van overbelasting, maar biedt ook de vrijblijvende keuze om gecontacteerd te worden door een collega-hulpverlener. Dit binnen de drie werkdagen.

In een sterk partnerschap staat een breed aanbod psychologische ondersteuning ter beschikking. Ontwikkeld onder impuls van de Vlaamse Overheid gaan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, in eerste instantie, het eerste gesprek aan met de zorgvrager. Ze bieden tevens ondersteuning bij werk-gerelateerde hulpvragen. Indien nodig, bieden geconventioneerde klinische eerstelijnspsychologen en –orthopedagogen basispsychologische begeleiding. De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg staan klaar met een ondersteunend aanbod van gespecialiseerde hulp bij de meer complexe problemen. Zo komt psychologische ondersteuning voor zorgverleners binnen handbereik.

Terug