• Nieuws
  • 7 april: Wereldgezondheidsdag over depressie

7 april: Wereldgezondheidsdag over depressie

Op 7 april 2017 zette de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) op de Wereldgezondheidsdag "depressie" centraal met als ondertitel: "Laten we praten". Wereldwijd zien we de cijfers over depressie verder toenemen. Het taboe blijft echter nog enorm groot.

Antidepressiva

Depressie is een ernstige en veelvoorkomende psychische aandoening die bovendien steeds frequenter voorkomt, ook in België. In de Gezondheidsenquête 2008 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid gaf 9,5% van de +15-jarigen aan recent depressieve gevoelens te hebben gehad. In de Gezondheidsenquête 2013 , was dat al gestegen tot 14,8%. Parallel daaraan nam het ambulante verbruik van antidepressiva toe in ons land. In 2008 kochten 1,12 miljoen landgenoten antidepressiva in een openbare apotheek. In 2013 waren dat er al 1,17 miljoen (cijferbron: RIZIV).  

lees ook het artikel in Knack: "Leven met depressie: 'Ik wil geen medicatie moeten nemen om normaal te zijn"
 

Huisartsen

Sinds 14/02 zijn er voor de huisartsen nieuwe richtlijnen in de behandeling van depressie bij volwassen patiënten. Speciale aandacht in die richtlijnen gaat naar het stellen van de diagnose, verwijzing en de best mogelijke behandeling. Het correct voorschrijven van psychofarmaca zoals antidepressiva en antipsychotica komt er ook uitgebreid aan bod. Minister De Block: 'Belgen slikken nog veel te veel antidepressiva en dat is lang niet altijd nodig. Deze richtlijn moet ertoe bijdragen dat minder psychofarmaca voorgeschreven en gebruikt worden, een doelstelling die we in het regeerakkoord gezet hebben.' 'Dankzij hun positie op de eerste lijn merken huisartsen vaak als eersten signalen van depressie op bij een patiënt. Het is dan ook belangrijk dat zij weten hoe ze het best reageren, welke behandelmogelijkheden er zijn '“ schrijf je geneesmiddelen voor of niet - en wanneer ze een patiënt moeten doorverwijzen.  Deze richtlijn biedt hen daarvoor een concreet, evidence-based instrument.' 

Op vraag van een Leuvens Wijkgezondheidscentrum maakten wij hier ook een kort filmpje die door huisartsen in de wachtzaal kan getoond worden. Het doel van dit filmpje is om mensen te motiveren om er over te praten en er niet te blijven mee zitten.

Familie

Dat de hulpverlening meestal gefocused is op de patiënt met een depressie lijkt vanzelfsprekend. Echter, als er iemand uit het oog verloren wordt bij een depressie, dan is het vaak de directe familie. In een aangrijpende open brief pleit Laurens voor meer empathie. Hij eindigt zijn brief met "Ik vraag enkel wat begrip en empathie. Doorbreek het taboe en geef ruimte om muizenissen in het hoofd bespreekbaar te maken. Ik geloof in de kracht van medeleven. Want vergeten we alsjeblieft niet dat het om mensen zoals jij en ik gaat?". Lees hier het volledige artikel.

We stelden zelf een lijstje op met een aantal tips die de omgeving kan gebruiken in het omgaan met iemand met een depressie (link).

Terug