Getuigenissen

Wat helpt om de schroom rond het spreken over psychische problemen te verminderen? Wat helpt om het beeld te veranderen dat mensen hebben van psychische problemen en de personen die ermee kampen? Wat helpt er om aan jongeren duidelijk maken dat worstelen met je geestelijke gezondheid niet het einde van de wereld betekent? Dat er altijd licht aan het einde van de tunnel is? Wat kan jongeren inspiratie geven om op een constructieve manier om te gaan met moeilijke emoties?

Uit onderzoek weten we dat mensen aan het woord horen die zelf te maken hebben met psychische problemen het taboe op het onderwerp kan doorbreken en de stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid vermindert.
Als jongeren uit het verhaal van een persoon met psychische kwetsbaarheid horen hoe hulpverlening heeft kunnen helpen om uit de negatieve spiraal te komen, wordt ook voor hen de drempel verlaagd als ze ooit zelf op een punt komen waar ze baat kunnen hebben bij hulpverlening.

Graag benadrukken we ook dat je geen zware psychische aandoening of diagnose hoeft te hebben om hulp te mogen vragen. Iedereen voelt zich wel eens minder goed. En bij de ene persoon duurt dit langer en is dit intenser dan bij de andere. Toch verdient iedereen een luisterend oor, een hand op de schouder, iemand die het even helpt dragen …

In beperkte mate bieden we live getuigenissen in de klas aan. Een persoon met een psychische kwetsbaarheid, opgeleid door Te Gek!?, komt dan zijn/haar herstelverhaal delen met de leerlingen uit jouw klas. Een herstelverhaal is niet alleen een beschrijving van de moeilijkheden waarmee de ervaringsdeskundige werd geconfronteerd, maar geeft vooral weer hoe hij/zij hiermee is omgegaan en wat al dan niet helpt of heeft geholpen tijdens het herstel. Met andere woorden: bij een herstelverhaal ligt de nadruk op kracht en hoop.

Aangezien dit aanbod beperkt is, is het belangrijk jouw aanvraag voldoende op voorhand te doen (min. 6 weken op voorhand). Een getuigenis neemt één lesuur in beslag en kost 80 euro (exclusief BTW en verplaatsingskosten)

Boek een getuige

Terug