Getuigenissen

Wat helpt om het beeld te veranderen dat mensen hebben over psychische aandoeningen en over de mensen die daarmee kampen? Wat helpt om het stigma dat rust op deze thematieken te verminderen? Wat helpt jongeren om aan te tonen dat het hebben van een psychische aandoening niet het einde van de wereld is? Wat helpt jongeren om aan te tonen dat discrimineren of pesten nefast kan zijn voor mensen?

Er is veel onderzoek gedaan zonder echter veel te kunnen aanduiden wat nu echt werkbaar is. Slechts één strategie kwam er bijna bij alle onderzoeken uit als meest effectief, nl. het contact tussen mensen ... Contact onder de vorm van gesprekken, getuigenissen.

Getuigenissen verminderen het stigma rond psychische aandoeningen

We spraken een aantal mensen aan met een psychische kwetsbaarheid en zij zijn bereid hun getuigenis te brengen. En ze werden opgeleid vanuit Te Gek!?

Ze brengen geen verhaal over hun diagnose. Ze geven ook geen details over hun lijdensweg. Hun verhaal gaat over het traject dat ze doorlopen hebben, over waar ze steun, hulp en vooral kracht vonden om terug aan de slag te kunnen.  

De kracht van de boodschap

De boodschap die deze mensen willen brengen is heel vaak belangrijker dan de problematiek van hun eigen kwetsbaarheid. Het is zeker mogelijk om aan te geven rond welke problematiek je een getuigenis wenst.

  • Duur: 1 lesuur
  • Kostprijs: € 65 (excl. verplaatsingskosten en btw)

OPGELET: Onze agenda voor getuigenissen is volgeboekt tot het einde van dit schooljaar (2023-2024). We verwijzen graag naar ons overige scholenaanbod met o.a. ons Ben je Gek!?-spel en onze Take Off-lessenpakketten.

Boek een getuige

Terug