Geestelijke gezondheid op school

Ook jongeren krijgen af te rekenen met psychische problemen. Te Gek!? helpt scholen om geestelijke gezondheid bij jongeren bespreekbaar te maken.

We vinden het belangrijk dat dit gebeurt binnen een gezondheidsbeleid rond geestelijke gezondheid. Er wordt aan verandering gewerkt door gezondheidseducatie, het versterken van jongeren en door het nemen van structurele maatregelen, afspraken en begeleiding. Hierbij kan het project "Gezonde School" van het Vlaams Instituut Gezond Leven ondersteuning bieden.

Gezonde School biedt drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn, dus ook op psychisch welbevinden en veerkracht:

De school heeft de plicht om leerlingen goed te begeleiden en noodsignalen op te vangen. Klasse stelde daarvoor een draaiboek op waarop je je kan baseren. Ook in ons lessenpakket Take Off vind je heel wat tips om een gezondheidsbeleid rond geestelijke gezondheid op school te installeren.

Lessenpakket Take off

Daarnaast is het, om duurzame veranderingen te bewerkstelligen, belangrijk dat alle leden van de schoolgemeenschap (schooldirectie, leerkrachten/ opvoeders, leerlingen, ouders) betrokken worden en participeren.

Naast een pak maatregelen die je kan nemen om het psychisch welbevinden van leerlingen breed te verbeteren of te ondersteunen (gericht op omgeving of ouders of de klas of ...) is er ook de mogelijkheden om de leerlingen rechtstreeks te bereiken.

Meer informatie bij scholenaanbod

Terug