Aandachtspunten

Zorg voor een duurzaam aanbod

We raden aan om niet eenmalig op dit aanbod in te zetten. In ons scholenaanbod en ons lessenpakket Take off vind je heel wat inspiratie om de geestelijke gezondheid van jouw leerlingen nog meer bespreekbaar te maken en te versterken.

Zorg voor een positieve houding

Een aanbod rond geestelijke gezondheid op school kan slechts optimaal worden ingezet wanneer het gekaderd is binnen een goed zorgbeleid. Meer informatie en inspiratie hierover vind je op onze pagina Geestelijke gezondheid op school.

Zorg daarnaast voor een veilige klassfeer, spreek ook een aantal spelregels af (vb. respect voor elkaars mening, luisteren naar elkaar, niet lachen). De PICKASOLL-regels van Sensoa kunnen hier goede handvaten bij bieden.

Jongeren zijn volop aan het ontdekken wie ze zijn en willen zijn. Ze zijn vaak onzeker en scannen voortdurend wat anderen over hen denken. Leg vooral de nadruk op het feit dat iedere leerling uniek is en een eigen mening mag hebben. Benadruk het zoeken en experimenteren, want dat past bij hun leeftijd. Veel jongeren zien bij zichzelf en bij anderen wat ze niet goed doen. Probeer hun aandacht te verleggen naar wat ze wel goed doen en hoe ze op een positieve en respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan. Daardoor krijgen ze zelfvertrouwen en een positieve eigenwaarde.

Zorg voor nabespreking

Het bespreken van het onderwerp geestelijke gezondheid kan bij jongeren heel wat vragen, associaties, ervaringen en emoties oproepen. Na de les hier even bij stil staan, is dan ook van groot belang. Zorg hierbij steeds voor een goede klassfeer.

Zorg ervoor dat de jongeren weten waar ze terecht kunnen als ze nood hebben aan een babbel of doorverwijzing

Sommige jongeren vinden het moeilijk om deze vragen een plaats te geven. Voor hen is een goede nazorg belangrijk. Het is niet de bedoeling dat je als leerkracht de rol van hulpverlener opneemt. Wel is het belangrijk om aan alle jongeren zeker de volgende persoon en organisaties mee te delen. Bij deze kunnen ze terecht met al hun vragen en problemen:
 

 
Terug