Wist-je-datjes

Wist je dat ...

  • … 15% van de bevolking een psychotische ervaring beleeft tijdens zijn of haar leven?
  • … de meeste mensen na één of meerdere psychoses de draad weer oppakken in hun leven?
  • … psychose ontstaat door een samenspel tussen genen en omgeving?
  • … cannabisgebruik een psychose in de hand kan werken?
  • … een psychose het leven van jonge mensen ernstig kan verstoren?
  • … gevoeligheid voor psychose en creativiteit vaak samengaan?
  • … tegenslagen en zware stress de kans op een psychose kunnen vergroten?
  • … behandeling - hoe vroeger, hoe beter - een uitkomst kan bieden bij psychose?
  • … er geen enkele geestestoestand is waar zoveel misverstanden over bestaan als over psychose?
  • … sommige mensen - onterecht - denken dat iemand met een psychosegevoeligheid onberekenbaar en gevaarlijk is?

Onze partners

Terug