Literatuur over psychose

Psychose begrijpen in 33 vragen

Wat is psychose wel en niet?
Wat maak je eigenlijk door?
En hoe komen we er samen uit?

Psychotische ervaringen gaan gepaard met verwarring en onbegrip. Niet alleen kamp je met lastige belevingen. Vaak moet je ook opboksen tegen misvattingen vanuit de samenleving en de hulpverlening. Onze denkbeelden over de oorzaken, gevolgen en behandeling van psychose zijn dan ook aan vernieuwing toe. Een gedeeld goed begrip is de eerste stap naar herstel.

'Psychose begrijpen in 33 vragen' beantwoordt de grote vragen en onderzoekt de misverstanden rond psychose. Daarmee levert het voor het eerst een volledig, hoopvol beeld op van alle aspecten van omgaan met psychose, van crisis tot herstel: voor getroffenen zelf, voor naasten en voor hulpverleners.

Psychose begrijpen in 33 vragen. Vanheule, S. & van Os, J. (2022) - LannooCampus

Dit is een nieuw boek dat bij de start van de campagne 'Psychose ontwikkeld' werd uitgebracht.


Zintuig verzint – In gesprek met Psychose

In de helft van haar leven gaat Leen Verhaert door een kortstondige verwarde episode. Ze begon te schrijven om te ventileren.
Het samenstellen en verwoorden van incoherente gebeurtenissen mondde uit in deze publicatie. Leen gaat uitvoerig in gesprek met Psychose.

Doorheen ‘Zintuig verzint’ krijgt Psychose als het ware een gestalte.

Geschreven vanuit verwondering over wat haar plots overkwam, deelt Leen haar verhaal om taboe en stigma rond psychose te doorbreken en een boodschap van hoop te verspreiden.

Zintuig verzint – In gesprek met Psychose. Verhaert, L. (2022) - Stockmans.


Ingewikkeld

'Ingewikkeld' vertelt het verhaal van Sven unik-id. Over hoe hij leeft en hoe hij overleefde. Dit boek verkent ondertussen de hersenen en de psyche en hoe het daarmee fout kan gaan, zoekt naar de verbanden tussen gekte en creativiteit en naar de verschillen tussen normaal en niet-normaal, schetst de stand van zaken in de psychiatrie en biedt inzicht in ziekte en herstel.

Sven unik-id heeft twee episodes van psychose overleefd, mede dankzij het maken van kunst die hem hielp een nieuwe houvast te krijgen. In die stormen van psychische chaos verloor hij zijn identiteit. Door op zoek te gaan naar de identiteit van anderen, vindt hij ook die van zichzelf terug. Zijn beeldend en conceptueel werk werd tentoongesteld in UPC Kortenberg, M Museum Leuven, KAOS Elsene, Wiels en Bozar Brussel.

Ingewikkeld. Magiels, G. & unik-id, S. (2016) - Uitgeverij Vrijdag

Koop dit boek in onze webshop


Psychose bij jongeren. Helpen bij de zoektocht naar identiteit

Jongeren onderzoeken volop wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze op eigen benen kunnen staan. Dat kan heftig zijn, en bij jongeren met een psychosegevoeligheid kan het zelfs hun hele denkwereld op losse schroeven zetten. Ze lopen meer risico op het verbreken van connecties, op isolement en eenzaamheid.

'Psychose bij jongeren' wil ruggensteun bieden voor hulpverleners en familieleden, en is een gids om in verbinding te gaan met psychosegevoelige jongeren. Op basis van praktijkervaring en getuigenissen biedt het een positieve en persoonlijke blik op hoe vertrouwen tot herstel kan leiden.

Psychose bij jongeren. Helpen bij de zoektocht naar identiteit. Christianen, M., Lisaerde, J. & Dhooghe, F. (2021) - LannooCampus


Waarom een psychose niet zo gek is. Het verhaal achter hoop en herstel

Wat is een psychose nu echt?
Zit je hoofd dan vol met onzin?
En hoe praten we met iemand die de werkelijkheid radicaal anders beleeft?

'Waarom een psychose niet zo gek is' gaat op zoek naar begrip, hoop en herstel. Het biedt een nieuw perspectief op wat het betekent een psychose door te maken, en hoe we een taal kunnen vinden om met psychische problemen om te gaan. Bovenal is het een blik op hoe beter spreken en luisteren waanzin een menselijk gezicht kunnen geven.

Waarom een psychose niet zo gek is. Het verhaal achter hoop en herstel. Vanheule, S. (2021) - LannooCampus.


We zijn God niet. Pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking

Revolutionair en verfrissend boek over vernieuwing van de psychiatrie.

Veel mensen die in de psychiatrie werken, komen tot de conclusie dat het anders kan. De DSM-diagnoses voelen beperkend, ze vertellen ons niets over de kern van het psychisch lijden. Maar wat dan wel? 'We zijn God niet' gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Het uitgangspunt is dat niet de hulpverlener de waarheid in pacht heeft maar dat die in gezamenlijke samenwerking met de hulpvrager gevonden wordt.

Met bijdragen van onder meer: Floortje Schepers, Dick Swaab, Stijn Vanheule en Gil The Grid.

We zijn God niet. Pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking. Van Spronsen, M., & van Os, J. (2021) - LannooCampus.


Al te gek

Bioloog en filosoof Geerdt Magiels vertrekt vanuit de problematiek van psychose, als uitgangspunt voor een verregaand onderzoek van hoe mensen met psychische problemen vandaag nog altijd in een verdomhoekje terechtkomen.

Aan de hand van gesprekken met specialisten-psychiaters en ervaringsdeskundigen schetst de auteur de lange weg die de voorbije decennia is afgelegd op het vlak van onderzoek, behandeling en sensibilisering. Maar hij stelt ook kritische vragen over het blijvende stigma dat op psychische problemen rust, ontmaskert hardnekkige misverstanden en toont haarfijn aan waar wij als maatschappij tekortschieten.

Al te gek. Magiels, G. (2016) - Lannoo

Koop dit boek in onze webshop


Kortsluiting in mijn hoofd. Over het beest dat psychose heet

Kortsluiting in mijn hoofd is het relaas van Brenda’s zoektocht naar hulp. Fragmenten uit verplegingsrapporten en het dagboek van haar man en zus geven een totaalbeeld van hoe Brenda's psychose verloopt.

Het boek is een aanklacht tegen de vaak willekeurige, dwingende en soms vernederende behandeling van psychiatrische patiënten. Overmedicalisering, gedwongen opname en het gebruik van isoleercellen zijn schering en inslag. Maar het is ook een verhaal van hoop. Hoop op herstel en op het doorbreken van het taboe dat rust op psychologische ziekten. Brenda Froyen wil een maatschappelijk debat over de behandeling van psychiatrische patiënten op gang brengen.

Kortsluiting in mijn hoofd. Over het beest dat psychose heet. Froyen, B. (2014) - Manteau

Koop dit boek in onze webshop


De geschiedenis van mijn gekte

Schizofrenie is een chronische ziekte waarover nog veel onbekend is. Als psychiater heeft Elyn Saks er uitgebreid onderzoek naar gedaan. In dit handboek tekent zij een duidelijk portret van de ziekte.

Tegelijkertijd is 'De geschiedenis van mijn gekte' haar eigen levensverhaal: Elyn Saks lijdt zelf aan schizofrenie. Zij vertelt hoe zij dit zelf beleeft, en levert een zeldzaam en intiem verslag van het verschijnsel psychose. Ze beschrijft wat haar geholpen heeft bij het omgaan met haar ziekte, en bij het actief en productief blijven ondanks haar strijd met waan en werkelijkheid.

De geschiedenis van mijn gekte. Saks, E. (2007) - Sijthoff

 


In gesprek met psychose (deel 1 en 2)

Verbindende gesprekstechniek praktische handleiding om in contact te komen en te blijven met psychotische mensen.

Het behandelen van mensen met een psychose, vooral degenen die geen ziektebesef hebben, is lastig. In dit boek beschrijft psychiater Jules Tielens een manier om wel contact te krijgen en te houden met deze mensen. Hij noemt deze techniek Verbindende Gesprekstechniek. Want succes in de behandeling ligt aan de kwaliteit van het contact.

In gesprek met psychose (deel 1 en 2). Tielens, J. (2012) - De Tijdstroom

Onze partners

Terug