Wist je dat?

Wist je dat...

  • internering geen straf is maar een maatregel die de maatschappij beschermt en de betrokken persoon voorziet van de nodige zorg?
  • internering niet betekent dat iemand steeds in een gesloten instelling verblijft? Sommigen verblijven op een halfopen afdeling of wonen zelfstandig, anderen in een psychiatrisch centrum of gevangenis.
  • het de rechter is die bepaalt of iemand geïnterneerd wordt? Dat gebeurt op advies van een expert-psychiater.
  • een geïnterneerde persoon die zijn/haar behandeling op een gespecialiseerde afdeling volledig doorloopt, minder kans loopt om te hervallen?
  • het gebruik van alcohol of drugs bij vele geïnterneerde personen een belangrijke factor is bij het plegen van de feiten?
  • internering een maatregel is zonder einddatum? Die kan daarom pas worden opgeheven wanneer de rechter oordeelt dat de psychische toestand voldoende gestabiliseerd is en betrokkene geen gevaar meer betekent voor de maatschappij.
  • sinds oktober 2016 een nieuwe interneringswet van kracht is? Vanaf dan kan een internering enkel uitgesproken worden wanneer door het gepleegde feit lichamelijke of geestelijke schade werd toegebracht aan een slachtoffer.
  • eind 2013 er nog 1.087 personen met interneringsstatuut in de gevangenissen verbleven? Half april 2020 zijn dat er nog slechts 578.
  • begin december 2019 er in België 3.486 personen geïnterneerd waren? Hiervan verbleven meer dan 4/5 buiten de gevangenis, in een ambulant of residentieel zorgtraject.
  • de grote meerderheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid nooit een misdrijf plegen?
Terug