Wist je dat...

  • ... de diepgaande verwerking van prikkels en informatie centraal staat bij hoogsensitiviteit en dat dit meetbaar is in het brein?
  • ... hoogsensitiviteit geen stoornis is, maar een persoonlijkheidskenmerk
  • ... hoogsensitieve personen niet over een filter beschikken, die niet-hoogsensitieve personen wel hebben? Namelijk een filter die binnenkomende informatie sorteert op hoofd- en bijzaken, belangrijk of niet belangrijk.
  • ... een hoogsensitief persoon een uitzonderlijk sterk ontwikkeld empathisch vermogen heeft? Voor de persoon in kwestie is dit zowel een kwaliteit als een valkuil.
  • ... een hoogsensitief persoon sneller dingen opmerkt, maar tegelijk intense prikkels eerder als lastig of als pijnlijk ervaart, wat kan leiden tot een verhoogde psychische kwetsbaarheid?
  • ... belangrijke personen uit de omgeving, zoals ouders en leerkrachten, die hoogsensitiviteit (h)erkennen het verschil kunnen maken bij de ontwikkeling van hoogsensitieve kinderen en jongeren?
  • ... hoogsensitiviteit in medische kringen nog niet altijd wordt erkend? Daardoor kan het jaren duren voor begeleiding op maat wordt opgestart.
  • ... hoogsensitiviteit al sinds het begin van de 19e eeuw wetenschappelijk wordt aangetoond en onderzocht?
  • ... hoogsensitieve personen een pause-to-check systeem hebben? Dat wil zeggen een systeem dat voortdurend observeert en aftoetst; dat automatisch wikt en weegt wat waargenomen wordt en dat bedachtzaam beoordeelt. Hierdoor voelen hoogsensitieve personen snel aan dat iets niet klopt en dat er meer aan de hand is dan je op het eerste gezicht zou denken.
  • het voor een hoogsensitieve personen absoluut noodzakelijk is om bewust te leren luisteren naar de signalen van hun lichaam en om in het verlengde daarvan altijd voldoende recuperatietijd in te bouwen? Voor personen met hoogsensitiviteit vergt het namelijk extra tijd en energie om informatie en prikkels te verwerken.

Kom hier alles te weten over wat hoogsensitiviteit precies is!


Wens je de inhoud van de pagina's over hoogsensitiviteit te gebruiken? Dat kan, mits uitdrukkelijke bronvermelding www.tegek.be/hoogsensitief en www.hspvlaanderen.be

Doe normaal over geestelijke gezondheid

Terug