Hoogsensitiviteit (h)erkend?

De campagne 'Hoogsensitiviteit (h)erkend' liep in 2018-2019, i.s.m. HSP Vlaanderen. Ontdek hier de campagnesite die Te Gek!? toen lanceerde!

De kennis over het persoonlijkheidskenmerk hoogsensitiviteit is sinds 15 jaar in Vlaanderen sterk in opmars. Terwijl een aantal jaren geleden hoogsensitiviteit nog een onbekend begrip was, heeft iedereen intussen wel al eens de term ‘hoogsensitiviteit’ horen vallen. Maar wat die precies inhoudt en welke effecten hoogsensitiviteit kan hebben op het dagelijks leven van een hoogsensitief persoon? Die kennis hebben we meestal niet in huis.

Te Gek!? en HSP Vlaanderen willen met de campagne ‘Hoogsensitiviteit, (h)erkend?’ een licht werpen op de precieze betekenis van hoogsensitiviteit. Hebben hoogsensitieve mensen lange tenen? Stellen ze zich aan? Maken ze van een mug een olifant? Of zit er meer achter?

Over hoogsensitiviteit bestaan nog heel wat vooroordelen en misverstanden. Nochtans is ongeveer 15% van de bevolking hoogsensitief! Hoog tijd dus om de nood aan herkenbare verhalen tegemoet te komen en het inzicht aan te scherpen van mensen die zelf met hoogsensitiviteit te maken hebben en de mensen van in hun omgeving.

Hoogsensitiviteit kan immers een risicofactor zijn voor stress gerelateerde aandoeningen zoals depressie, burn-out, CVS en fibromyalgie bij volwassenen. Bij kinderen kan het leiden tot leer-, gedrags- en sociale problemen. Die problemen kunnen echter voorkomen worden wanneer zowel hoogsensitieve personen als hun omgeving met hoogsensitiviteit leren omgaan.

 

Meer getuigenissen bekijken?

Met deze campagne willen we enerzijds mensen informeren en het gesprek rond hoogsensitiviteit op gang brengen, anderzijds is het onze doelstelling om een aantal vooroordelen en misverstanden uit de wereld te helpen.

Net daarom hebben we gekozen voor de slogan ‘Hoogsensitiviteit (h)erkend?’.

Meer wist-je-datjes kan je hier vinden

Campagnelied
Buurman en Tom Helsen schreven voor deze campagne het lied "Niets is wat het lijkt". Tom is zelf hoogsensitief en wilde daarover getuigen.

Muziek: BUURMAN en TOM HELSEN - Niets is wat het lijkt
Arrangement, opnames en mix: Koen Renders
Mastering : Staf Verbeeck
Video: Geert Verdickt
Licht: Michel Jacobs

Verder kijken, lezen en luisteren?

Activiteiten

Gedurende de campagne staan er tal van activiteiten en lezingen op het programma.

Tijdens de Dag van de Hoogsensitiviteit (op 1 november) brachten we onze campagne op de boekenbeurs uitgebreid onder de aandacht. Daarnaast organiseert de vzw HSP Vlaanderen heel wat lezingen over specifieke HSP-thema's. We sluiten de campagne af met de 'Dag van het gevoel' in oktober 2019.

Ga naar onze agenda voor alle activiteiten binnen de campagne

 


 

Deze campagne werd opgezet door:

   

Terug