Voorwoord Dirk De Wachter

Psychiater en Open Geest-ambassadeur Dirk De Wachter schreef een treffend voorwoord voor de Open Geestdagen-campagne.

Dirk De Wachter

"Het verbrokkelde karakter van de geestelijke gezondheidszorg maakt dat veel mensen er niet meteen de juiste weg vinden. Met de Open Geestdagen wil Te Gek!? meer transparantie en duidelijkheid scheppen, van kleinschalige bottom-up initiatieven tot grotere zorgorganisaties. Alle vormen van hulpverlening, van ambulant tot de gesloten diensten, komen aan bod. Te Gek!? belicht dit vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige, de gebruiker, de patiënt en diens familie. De kracht komt dus van onderen en de bovenkant, het beleid, moet maar goed leren luisteren. Daarom sta ik zo achter Te Gek!?, en neem ik vol overtuiging de rol van ambassadeur op voor deze campagne.

De voorbije vier decennia is er onmiskenbare vooruitgang geboekt in de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Om het met de beeldspraak van de Open Geestdagen te zeggen: de deur die vroeger helemaal dicht was, staat nu op een kier. Maar de doorgang mag stilletjesaan groter worden. De ambitie is, en dat gaat natuurlijk frustrerend traag, om de deur nog wat meer te openen zodat we niet alleen ons hoofd erdoor kunnen steken maar we ook kunnen binnentreden. En zo treden we tegelijk binnen in de verschillen tussen mensen. Daar gaat mijn quote op de Open Geest-sleutelhanger ook over: ‘Het is in het verschil dat we verbinding maken’. Doordat we van elkaar verschillen, zijn we curieus, geïnteresseerd, geboeid door de ander.

Wat we hard nodig hebben, zijn grote deurloze openingen waar mensen zonder enige hinder en zonder drempels terechtkunnen, heel vaak bij elkaar, bij mantelzorgers, familie, ervaringswerkers. Ik zeg dit vaak als een boutade maar als we een beetje meer elkaars psychiater zouden zijn, zou dit heel wat wachtlijsten in de piramide van hulp besparen. We moeten bij elkaar terechtkunnen, met elkaar kunnen spreken over de lastigheden van het leven, over onze miserie, onze moeilijkheden. En als blijkt dat er toch extra hulp nodig is, laten we elkaar dan begeleiden naar de deur op een kier, de deur van de professionele zorg."

Onze partners

Terug