NIEUWE JAARCAMPAGNE TE GEK!? ROES(T)

← Terug naar het overzicht

arrow-down

“Toen besefte ik hoeveel nood ik had aan herkenbare verhalen…”

Lees ervaringen op onze blog-pagina ›
arrow-down

Benieuwd naar wat we allemaal doen?

Bekijk onze projecten! ›
arrow-down

Heb je een vraag of een opmerking?

Neem contact op ›
arrow-down

Koop het campagnelied en steun ons

'Take care of me' is verkrijgbaar via iTunes. Koop het lied voor 1,29€ en steun Te Gek!?
arrow-down

Lees meer over Al Te Gek!

Bekijk de projectpagina ›

Agenda:

01-10-2020 - Vlaanderen

UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN: TE GEK!?, VAD/DE DRUGLIJN, MUSEUM DR. GUISLAIN, UNIK-ID, DAG VAN DE ZORG 

UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN: TE GEK!?, VAD/DE DRUGLIJN, MUSEUM DR. GUISLAIN, UNIK-ID, DAG VAN DE ZORG  

KICK-OFF OP 1 OKTOBER 2020 
 

 

NIEUWE JAARCAMPAGNE ‘TE GEK!? ROES(t)’

Op donderdag 1 oktober 2020 om 14.30u wordt, in aanwezigheid van minister Wouter Beke, in Museum Dr. Guislain te Gent het startschot gegeven van ‘TE GEK!? ROES(t)’. Deze nieuwe jaarcampagne wil in Vlaanderen alcohol-, drug- en gokproblemen bespreekbaar maken. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van Te Gek!?, Museum Dr. Guislain, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD/De DrugLijn) en unik-id. De campagne loopt tot mei 2021 en omvat naar gewoonte tal van initiatieven, zo volgt er in maart 2021 ook een samenwerking met de Dag van de Zorg. 

 

WAAROM DEZE CAMPAGNE?

Iedereen kent wel iemand met een drank- drug- of gokprobleem, maar toch is er nog veel onbegrip. Het taboe en de (voor-)oordelen zorgen er onder meer voor dat mensen rijkelijk laat hulp inschakelen. Zo zoekt iemand met een alcoholprobleem pas steun na gemiddeld 18 jaar! Reden genoeg voor Te Gek!?, VAD/De DrugLijn, Museum Dr. Guislain, unik-id en de Dag van de Zorg om de krachten te bundelen in een nieuwe Te Gek!?-jaarcampagne. Het doel? De kennis over alcohol-, drug- en gokproblemen bij de Vlaamse bevolking vergroten en inzicht geven in de complexiteit ervan. Om zo deze problemen bespreekbaar te maken en stigmatisering tegen te gaan. 

 

INITIATIEVEN BINNEN DE CAMPAGNE

In de beste Te Gek!? traditie worden een jaar lang Te Gekke projecten georganiseerd zoals: 

 • Campagnelied door Tijs Vanneste & Mr Paul en videoclip door productiehuis De chinezen 
 • Expo ROES(t) in Museum Dr.Guislain met o.a. fotoproject en expo door Lieve Blancquaert, in samenwerking met De chinezen 
 • Documentaire door productiehuis De chinezen, in samenwerking met Lieve Blancquaert. 
 • Nieuwe Te Gek!? novelle BRUNA door Hannelore Bedert 
 • Te Gekke herstelwandeling 
 • Symposia, studiedagen, vormingsaanbod. 
 • Elfde Te Gek!? themabijlage van De Standaard 
 • Nieuwe website 
 • Podcastreeks Te Gek!? 
 • Theatertour De reuzendoder van Hemingway van Thomas Janssens met Clara Cleymans, Eliza Stuyck, Mieke De Groote, Dahlia Pessemiers-Benamar, Geert Van Rampelberg
 • Bij de start van de campagne vertrekken we voor een lange tocht naar Nügtermach, een Te Gekke stad waar we op 30 mei 2021 willen aankomen. 

 

SAMENWERKING MET ‘DAG VAN DE ZORG’ 

Op zondag 21 maart 2021 en de periode hieraan voorafgaand wordt een samenwerking opgezet met de organisatie ‘Dag van de Zorg’. Tal van organisaties in Vlaanderen werkzaam in de verslavingszorg openen hun deuren voor het brede publiek. Dit onder de gezamenlijke noemer van ‘Dag van de Zorg’ en ‘Te Gek!? Roes(t) 

 

AMBASSADEURS

Heel wat ambassadeurs zullen de Te Gek!? ROES(t) campagne ondersteunen. Zo onder meer muzikant Mr. Paul (Triggerfinger) en Arne Nilis (www.arnenilis.be) 

 

ORGANISATIE TE GEK!? ROES(t)

TE GEK!? maakt al vele jaren geestelijke gezondheid bespreekbaar in Vlaanderen. Guy Swinnen en Selah Sue zijn al jaren peter en meter van Te Gek!? www.tegek.be 

VAD/DE DRUGLIJN VAD: het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medica- tie en gokken. De vereniging wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. VAD is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebe- leid van alcohol- en andere drugproblemen. De DrugLijn is de publieksservice van VAD. www.vad.be – De Druglijn: www.druglijn.be 

 

UNIK-ID: unik-id is een multidisciplinaire ontwerpplek die projecten bedenkt en realiseert. Overtuigd dat de omgeving van mensen waardevoller wordt door hun verhaal in beeld te brengen, werkt unik-id al jaren samen met Te Gek !? om mee campagnes en projecten van de organisatie uit te werken. 

 

MUSEUM DR. GUISLAIN: Het Museum Dr. Guislain is als museum over psychiatrie een plek waar geschiedenis en actualiteit sa- menkomen. De menselijke geest is steeds een bron van fascinatie geweest. Toch gaat kennis nog altijd hand in hand met mysterie. Vele vragen blijven onbeantwoord, theorieën verdwijnen en keren soms ook terug. Het Museum Dr. Guislain is een lieu de mémoire én een laboratorium, een museum ‘in de psychiatrie’ waar in de eerste plaats wordt geëxperimenteerd, bevraagd en getoetst en waar via getui- genissen, archiefstukken, kunst en fotografie de gelaagdheid van de menselijke psyche onthuld wordt. 

 

10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID 

Donderdag 1 oktober 2020 is tevens de start van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Gedurende 10 dagen wordt in gans Vlaanderen het belang van veerkracht in de verf gezet. Alle info en de oproep om acties op te zetten vindt u op www.samenveerkrachtig.be 

 

VRAAG AAN DE PERS BIJ BERICHTGEVING OVER TE GEK!? ROES(t)

Berichtgeving over alcohol- of andere drugproblemen kan heel wat vragen, gevoelens en bezorgdhe- den oproepen. Mogen we vragen om bij berichtgeving een verwijzing naar De DrugLijn toe te voegen? Dat kan bijvoorbeeld op deze manier: Bezorgd over drank, drugs, pillen, gokken of gamen? Bel, mail of chat anoniem met De DrugLijn: 078 15 10 20 of www.druglijn.be 

 

INFO TE GEK!? ROES(t) info@tegek.be 

← Terug naar het overzicht